Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

2020-2022

Együtt a közös célokért – Interdiszciplinaritás az
iskolában

A 2020-2022-re tervezett kétéves Erasmus projektünk, az Együtt a közös célért – interdiszciplinaritás az iskolában címet
viseli és két fő célt kíván megvalósítani: a tantárgyakon átívelő tartós szakmai együttműködések kialakítása intézményi
és nemzetközi szintű projekteken keresztül, illetve pedagógiai programunkkal összhangban és a tantárgyközi projektek
révén a tanulók 21. századi készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése.

ELTE TREFORT ERASMUS PROJEKT